Csomagbiztosítás

Csomagbiztosítás (értéknyilvánítás)

A Pickup Express Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) közvetítésével feladott küldemények esetén Szolgáltató az alábbi általános kártérítési irányelveket alkalmazza.
Általános kárfelelősség

A Szolgáltató általános kárfelelőssége a csomag tartalmának beszerzési, pótlási vagy javítási értékéig, de külön megállapodás hiányában (nem kért értékbiztosítást, nem biztosította külön a csomagját) csomagonként maximum 50 000 Ft-ig terjed. Külön biztosítási díj megfizetése esetén a kárfelelősség mértékét a biztosítási megállapodás tartalmazza.

Szolgáltató a belföldi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.

A Szolgáltató a nemzetközi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetett díj visszautalását vállalja.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

Kárfedezetből kizárt áruk

A szállításból kizárt, tiltott, nem szállítható áruk (ÁSZF 1. sz. melléklet) esetén a csomag sérülése, megsemmisülése vagy eltűnése esetén a Szolgáltató kárfelelősséggel nem tartozik.

A feltételekkel szállítható áruk vonatkozásában Szolgáltató kizárólag a küldemény eltűnése esetén fogad be kártérítési igényt. Az ilyen áruféleségek esetén kártérítési igény sérülés, vagy részleges sérülés esetén nem nyújtható be.

A kártérítés általános szabályai

A küldemény részleges elveszése vagy sérülése esetén, amennyiben az a kézbesítéskor vagy visszakézbesítéskor felismerhető a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.

Kézbesítési okirat hiányában, továbbá ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapos jogvesztő határidőn belül a kézbesítést ellátó postai szolgáltatóhoz, vagy a Szolgáltatóhoz kell írásban bejelenteni.

A küldemény teljes elvesztése esetén, amennyiben ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg Szolgáltató felé.

Szolgáltató kártérítési igényt kizárólag írásban fogad a jogvesztő határidők figyelembe vételével.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

  • a sérült küldeményt átvette; vagy
  • a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

Kártérítési igény elbírálása,kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

 

Csomagbiztosítási díjak értékbiztosított küldeményeknél
A szolgáltatási díjak megbízásonként értendőek, bruttó díjak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele az áru értékét igazoló kereskedelmi számla elektronikus úton történő előzetes megküldése.
GLS partner
Biztosítási érték (nettó) Szolgáltatás díja
50 000 Ft-ig 990 Ft
100 000 Ft-ig 3 290 Ft
200 000 Ft-ig 4 890 Ft
350 000 Ft-ig 6 490 Ft
500 000 Ft-ig 7 990 Ft
Export csomagküldés esetén kiegészítő biztosítás maximum nettó 200 000 Ft/küldemény értékig köthető.

 

DPD partner
Biztosítási érték (nettó) Szolgáltatás díja
100 000 Ft-ig 1 490 Ft
150 000 Ft-ig 1 990 Ft
300 000 Ft-ig 2 990 Ft
500 000 Ft-ig 3 990 Ft
600 000 Ft-ig 5 990 Ft
700 000 Ft-ig 6 990 Ft
1 000 000 Ft-ig 11 990 Ft

 

TNT partner
Értéknyilvánítás megnevezése Szolgáltatás díja
Értékalapú kártérítés, belföldi küldemények: az áruérték 0,2%-a+ÁFA, de minimum bruttó 1 990 Ft
Értékalapú kártérítés, nemzetközi (export-import) küldemények: az áruérték 0,4 %-a+ÁFA, de minimum bruttó 5 990 Ft

 

További kérdés esetén keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat!

 


Ügyfélszolgálat

Nyitvatartási idő:
Hétfő-Péntek: 09:00-17:00, Szombat-Vasárnap: zárva

Telefon: +3670 3587541
E-mail: info@kuldonc.hu