Csomagbiztosítás

Csomagbiztosítás (értéknyilvánítás)

A Pickup Express Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) közvetítésével feladott küldemények esetén Szolgáltató az alábbi általános kártérítési irányelveket alkalmazza.
Általános kárfelelősség

A Szolgáltató általános kárfelelőssége a csomag tartalmának beszerzési, pótlási vagy javítási értékéig, de külön megállapodás hiányában (nem kért értékbiztosítást, nem biztosította külön a csomagját) csomagonként maximum 50 000 Ft-ig terjed. Külön biztosítási díj megfizetése esetén a kárfelelősség mértékét a biztosítási megállapodás tartalmazza.

Szolgáltató a belföldi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.

A Szolgáltató a nemzetközi, garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán a szolgáltatásért fizetett díj visszautalását vállalja.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

Kárfedezetből kizárt áruk

A szállításból kizárt, tiltott, nem szállítható áruk (ÁSZF 1. sz. melléklet) esetén a csomag sérülése, megsemmisülése vagy eltűnése esetén a Szolgáltató kárfelelősséggel nem tartozik.

A feltételekkel szállítható áruk vonatkozásában Szolgáltató kizárólag a küldemény eltűnése esetén fogad be kártérítési igényt. Az ilyen áruféleségek esetén kártérítési igény sérülés, vagy részleges sérülés esetén nem nyújtható be.

A kártérítés általános szabályai

A küldemény részleges elveszése vagy sérülése esetén, amennyiben az a kézbesítéskor vagy visszakézbesítéskor felismerhető a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár.

Kézbesítési okirat hiányában, továbbá ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapos jogvesztő határidőn belül a kézbesítést ellátó postai szolgáltatóhoz, vagy a Szolgáltatóhoz kell írásban bejelenteni.

A küldemény teljes elvesztése esetén, amennyiben ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg Szolgáltató felé.

Szolgáltató kártérítési igényt kizárólag írásban fogad a jogvesztő határidők figyelembe vételével.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

 • a sérült küldeményt átvette; vagy
 • a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

Kártérítési igény elbírálása,kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

 

Csomagbiztosítási díjak értékbiztosított küldeményeknél
(!) A szolgáltatási díjak megbízásonként értendőek, bruttó díjak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t.
GLS partner
Csomagbiztosítási (értékbiztosítási) érték és szolgáltatási díj:
 • Belföldi küldemények:
  50 000 Ft-ig: 990 Ft
  50 000-100 000 Ft-ig: 2794 Ft
  100 000-200 000 Ft-ig: 4191 Ft
  200 000-350 000 Ft-ig: 5588 Ft
  350 000-500 000 Ft-ig: 6985 Ft
 • Export küldemények:
  50 000 Ft-ig: 990 Ft
  50 000-100 000 Ft-ig: 2794 Ft
  100 000-200 000 Ft-ig: 4191 Ft
DPD partner
Csomagbiztosítási (értékbiztosítási) érték és szolgáltatási díj:
 • Belföldi- és export küldemények:
  520 EUR-ig: 1490 Ft
  521-1000 EUR-ig: 1990 Ft
  1001-1500 EUR-ig: 2990 Ft
  1501-2000 EUR-ig: 3990 Ft
  2001-2500 EUR-ig: 4990 Ft
  2501-3000 EUR-ig: 5990 Ft
TNT partner
Csomagbiztosítási (értékbiztosítási) érték és szolgáltatási díj:
 • Értékalapú kártérítés: az áruérték 0,2%-a+ÁFA, de minimum bruttó 1 880 Ft
 • Eseti szállítmány-biztosítás: az áruérték 0,4 %-a+ÁFA, de minimum bruttó 6 096 Ft

 

További kérdés esetén keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat!

 


Ügyfélszolgálat

Nyitvatartási idő:
Hétfő-Péntek: 09:00-17:00, Szombat-Vasárnap: zárva

Telefon: +3670 3587541
E-mail: info@kuldonc.hu

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial